Privacitat

Us explicarem d'una manera senzilla i comprensible les nostres condicions de privacitat, és a dir: quunes dades personals vostres processem i emmagatzemem, com, on i amb quina finalitat. I quins drets teniu sobre les dades que ens heu facilitat per tal de prestar-vos els nostres serveis. Som-hi:

Quan els clients creen un compte a Colectalia, accepten aquesta clàusula seleccionant una casella:

Creant un compte en aquesta pàgina web, accepteu les nostres condicions de Privacitat i ens doneu el vostre consentiment exprés, informat i lliure per a processar i emmagatzemar les vostres dades personals al nostre servidor, i per a enviar-vos correus electrònics comercials. Podeu canviar aquesta condició en qualsevol moment, tal com s'explica a l'apartat de Privacitat.

Si els clients no accepten aquesta condició, donar-se d'alta no és possible. Per aquest motiu, qualsevol client que s'hagi registrat a Colectalia ens ha donat el seu consentiment exprés, informat i lliure per a processar les seves dades personals tal i com es detalla a sota, ja que accepta aquestes clàusules de privacitat o bé el registre es rebutja. I això és així a les webs de Colectalia des del 19 de febrer de 2014, molt abans que entrés en vigor la Regulació (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, relativa a la protecció de persones naturals respecte al processament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

Les dades que demanem als nostres clients quan es registren a la web són aquestes:

Nom i cognoms

Adreça

Correu electrònic

Telèfon mòbil o fixe (opcional)

Res més. No demanem ni números de targetes de crèdit, ni números de comptes bancaris, ja que els sistemes de pagament que utilitzem no emmagatzemen aquesta informació.

I això és el que fem amb les vostres dades:

1- Les processem només per a mantenir una relació comercial.

2- Les emmagatzemem en un fitxer automatizat al nostre servidor, ubicat als Estats Units d'Amèrica sota la protecció de l'acord Privacy Shield, i per aquest motiu la transferència internacional de les vostres dades és legal.

2.1 Us informem que la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea Case C311/18 ha invalidat l'acord Privacy Shield, però ens acollim a les derogacions de l'article 49 del RGPD per a continuar transferint les vostres dades als Estats Units d'Amèrica, on s'allotja la nostra pàgina web. Donant-vos d'alta a Colectalia.com, ens doneu el consentiment explícit per tal de fer aquesta transferència internacional de dades (nom i cognoms, adreça, correu electrònic i telèfon fix i/o mòbli). Les transferències de dades als Estats Units d'Amèrica, d'acord amb la legislació de la Unió Europea, no proveeixen un nivell de protecció adequat ni està coberta per les mateixes garanties que a la UE. Donant-vos d'alta a la nostra pàgina web reconeixeu estar informat d'aquest fet i consentiu que les vostres dades siguin transferides al nostre servidor als Estats Units d'Amèrica.

3- Les utilitzem per a enviar-vos comandes. És a dir, les facilitem a Correus per tal d'enviar-vos paquets. Ningú més no rep les vostres dades.

4- Us enviem el nostre butlletí de notícies, del qual us podeu donar de baixa en qualsevol moment mitjançant l'enllaç específic que hi ha al peu de cada missatge.

5- Us enviem altres correus electrònics necessaris per a mantenir la relació comercial: confirmació de registre, correus per a recuperar la contrasenya, per a confirmar l'acceptació del pagament, el processament de les comandes, i l'enviament.

Què no fem amb les vostres dades:

No les venem, ni donem, ni permetem que ningú que no les necessiti per a oferir els nostres serveis hi accedeixi; no les imprimim, no les conservem sense el nivell adequat de seguretat, ni en fem res més que no sigui el que s'ha explicat més amunt.

Què podeu fer amb les vostres dades que mantenim emmagatzemades:

El que volgueu, són vostres i nosaltres només les mantenim perquè ens les heu deixades. Per tant, podeu exercir els drets següents:

A) Accés: permet que el propietari de les dades obtingui ifnormació sobre com Colectalia processa aquestes dades, i saber quines són les dades relatives a la seva persona que emmagatzemem.

B) Rectificació: permet corregir errors i modificar les dades que siguin inacurades o incompletes.

C) Eliminació: permet eliminar les dades i evitar que les continuem tractant, a excepció dels casos en què hi hagi una obligació legal per a mantenir-les i/o altres motius legítims per a continuar tractant-les. Per exemple: quan les dades personals recollides no són ja necessàries en relació al propòsit que les va requerir, el client pot demanar que se suprimeixin immediatament.

D) Limitació: sota les condicions establertes legalment, aquest dret permet paralitzar el processament de dades, de manera que evitarem tractar-les al futur i només es retindran per a exercir la defensa de reclamacions.

E) Oposició: en algunes circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, les parts interessades poden oposar-se al processament de les seves dades. En aquest cas no continuarem processant les dades, excepte per motius legítims o per a exercir la defensa de possibles reclamacions.

F) Portabilitat: permet que la part interessada rebi les seves dades peronals de maner que sigui possible transferir-les directament a un altre gestor, de manera estructurada d'ús comú, i en format de lectura mecànica. Per tal d'exercir aquest dret, el client haurà de proporcionar una adreça de correu electrònic válida.

Per tal d'exercir qualsevol d'aquests drets, haureu d'enviar-nos un correu electrònic o postal a Colectalia:
Major, 17
43373 Cabassers
Spain

Cada cop que es produeixin canvis significatius a aquestes condicions de privacitat us ho farem saber, si això implica el tractament de noves dades o grans canvis.

Aquesta és la versió 1 de les condicions de privacitat de Colectalia, de 14 de setembre de 2020.

Aquesta pàgina web només utilitza una galeta tècnica que no necessita el consentiment dels usuaris per a ser instal·lada.