Julià II, doble maiorina, SECURITAS REI PUB, Sear 19162

Referència M035

Antiòquia, 362-63 d.C.

D N FL CL IVLIANVS P F AVG

SECVRITAS REI PVB, dues estrelles al camp, ANT A a l'exerg

8.2 g, 26 mm, VF/EF

Entreu per a veure el preu

Per què?