Post card UGT units a la lluita, Camperols! El camp és un front de lluita

Reference: C01218

Post card UGT units a la lluita, Camperols! El camp és un front de lluita, published by Comissariat de Propaganda, Serie A, nº 7. Rare, Allepuz 256.

Sign in or sign up to see the price

Why?