Generalitat de Catalunya, Consell de Sanitat, 1937, Compre Aquest Segell 5c, 3ª Serie, imperforated, GG2139b.a., MH

Reference: C02010

Generalitat de Catalunya, Consell de Sanitat, 1937, Compre Aquest Segell 5c, 3ª Serie, imperforated, GG2139b.a., MH

Sign in or sign up to see the price

Why?

More info

Generalitat de Catalunya, Consell de Sanitat, 1937, Compre Aquest Segell 5c, 3ª Serie, imperforated, GG2139b.a., MH