AUS, Associació d’Amics de la Unió Soviètica (Secció Catalana), 1937, Homenatge a la URSS, Grup Escultòric Exposició de París

Referencia C01993

AUS, Associació d’Amics de la Unió Soviètica (Secció Catalana), 1937, Homenatge a la URSS, Grup Escultòric Exposició de París 10c, GG1741D, **

€ 12

Más

AUS, Associació d’Amics de la Unió Soviètica (Secció Catalana), 1937, Homenatge a la URSS, Grup Escultòric Exposició de París 10c, GG1741D, **