Sobre de Montilla a Barcelona con marca de censura y local, 1939

Referencia C11784

Marca de censura de Montilla (Córdoba) Heller M89.2 y local de Córdoba.

€ 5