Collectivized companies, CNT UGT, La Veneciana SA, Valencia, with three marks

Referència 17541

Collectivized companies, CNT UGT, La Veneciana SA, Valencia, with three marks. One triangular "Comité de Control La Veneciana SA, CNT UGT, Valencia" and two others: "La Veneciana SA, por el Comité de Control" and "Intervenida por el Ministerio de Economía y Hacienda".

Entreu per a veure el preu

Per què?

Més informació

Collectivized companies, CNT UGT, La Veneciana SA, Valencia, with three marks. One triangular "Comité de Control La Veneciana SA, CNT UGT, Valencia" and two others: "La Veneciana SA, por el Comité de Control" and "Intervenida por el Ministerio de Economía y Hacienda".