Cover from the Front to Paris, France

Referència C00437

Cover from the Front to Paris, France, franked with Edifil 822 (2) and mark 1º Cuerpo de Ejercito, Jefatura, Tropas de Sanidad Militar. Military censor and Irun censor mark Heller I11.4. Paris arrival backstamp.

Entreu per a veure el preu

Per què?

Més informació

Cover from the Front to Paris, France, franked with Edifil 822 (2) and mark 1º Cuerpo de Ejercito, Jefatura, Tropas de Sanidad Militar. Military censor and Irun censor mark Heller I11.4. Paris arrival backstamp.