Septimi Sever, denari, VICTORIA AUGG, Sear 6378

Referència M047

Alexandria, 194 d.C.

IMP CAE L SEP SEV PERT AVG

VICTORIA AVGG

Sear 6378, RIC 350H

17 mm, 3.5 g, VF

Entreu per a veure el preu

Per què?